Goed om te weten

Enige toegelaten zwemkledij !

miallots

Picknick

Picknick is veboden.

 

Zwemvest

Gratis in bruikleen.

Kinderen
-12 jaar

Steeds vergezeld van een volwassene.

Muntstuk
van 1 euro

Voorzie een muntje van 1 euro voor de lockers (u krijgt het nadien terug)

Wie zijn wij?

In 1998 kocht Thierry Meeùs Océade over van de Walibi-Groep.

 

Op enkele jaren tijd kende het park een enorme expansie: vervanging van de oude glijbanen door glijbanen van de nieuwste generatie, nieuwe decors, nieuwe kleedkamers en betere filterinstallaties.

De directie koestert slechts één ambitie: het park nóg beter maken. Alle winst wordt opnieuw in het park geïnvesteerd.

 

De troef van Océade (de nr. 1 in glijbanen zijn) is weinig bekend bij het grote publiek. We investeren onze middelen immers liever in de verdere uitbouw van het park dan in reclame.