Goed om te weten

Enige toegelaten zwemkledij !

miallots

Picknick

Picknick is veboden.

 

Zwemvest

Gratis in bruikleen.

Kinderen
-12 jaar

Steeds vergezeld van een volwassene.

Muntstuk
van 1 euro

Voorzie een muntje van 1 euro voor de lockers (u krijgt het nadien terug)

Hygiëne en veiligheid

Aan de hygiëne en de veiligheid in het park wordt bijzondere aandacht besteed. Ontdek onze maatregelen met het oog op je comfort.

 

Hygiëne

 • Het water in de zwembaden en glijbanen van Océade wordt 6 keer per dag gerecycleerd. Dat van de jacuzzi’s tot 48 keer per dag.
 • Twee tot drie keer per dag analyseren we de waterkwaliteit. Een onanfhankelijk labo controleert onze metingen maandelijks.
 • Via permanente controle stellen wij het gehalte aan doeltreffende chloor bij en verminderen wij de gebonden chloor (interne norm van 0,4 mg) om één van de beste te zijn van het land op het gebied van waterkwaliteit.
 • Op vraag van Océade voert een vergund privé laboratorium iedere maand kwaliteitstests uit die peilen naar de vloerhygiëne.
 • Onze medewerkers ontsmetten de vloeren meermaals per dag.

 

Veiligheid van onze infrastructuur

Jaar na jaar verbetert Océade haar infrastructuur met het oog op meer comfort en veiligheid. Enkele van onze maatregelen: 

 • minder onbenutte diepe zones
 • plaatsing van antisliptegels 
 • signalisatie in het hele park: verlichting, startlichten, waarschuwingsborden,…
 • installatie van veiligheidsmateriaal: beveiligingscamera’s, hoge stoelen voor de badmeesters,… 
 • gratis reddingsvesten voor niet-zwemmers of slechte zwemmers
 • ...

 

Menselijke omkadering

In het park houdt een team van matrozen-animatoren en badmeesters-redders het comfort en de veiligheid van onze bezoekers voortdurend in de gaten.

 • De badmeesters-redders vervullen in Océade een belangrijke functie.
 • Ze staan in voor het onthaal en de veiligheid van kleine én grote zwemmers.
 • Ze moeten in de eerste plaats het dragen van een reddingsvest door slechte zwemmers aanmoedigen, toezien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen én risicogedrag tegengaan.  

 

Vorming voor redders

 • Onze redders worden verplicht een opleiding te volgen. Iedere redder haalde een diploma bij Bloso/Adeps.
 • Twee keer per jaar organiseert Océade een bijscholing voor haar personeel via een erkende instelling (Vlaamse Reddingscentrale of Ligue Francophone Belge de Sauvetage).
 • Tijdens de vorming leren ze ook de defibrillator gebruiken.

 

Wist je dat?

 • Océade was het eerste waterpretpark met een defibrillator.
 • Elke toezichtspost wordt regelmatig door een kwartiermeester geëvalueerd.