Goed om te weten

Enige toegelaten zwemkledij !

miallots

Picknick

Picknick is veboden.

 

Zwemvest

Gratis in bruikleen.

Kinderen
-12 jaar

Steeds vergezeld van een volwassene.

Muntstuk
van 1 euro

Voorzie een muntje van 1 euro voor de lockers (u krijgt het nadien terug)

Wedstrijdreglement Océade fotowedstrijd Ring Shoppingcenter Kuurne

Wedstrijdreglement Océade fotowedstrijd Ring Shoppingcenter Kuurne

ALGEMENE VOORWAARDEN
De vennootschap Océade SPAH NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Brussel, Voetballaan/ Kampioenschapslaan (hierna ‘OCEADE’) organiseert een actie onder de benaming Océade Photobooth (hierna: de “actie”) op de beursstand op volgende plaats: Woodrow Wilsonplein 4, Shopping Gent Zuid (hierna: ”plaats”) van 01/07/2015 t.e.m. 04/07/2015 (hierna: “de duurtijd”).

De Algemene Voorwaarden worden aan de deelnemer zijn te allen tijde raadpleegbaar op www.oceade.be. Bij deelname verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

ONDERWERP EN BEKENDMAKING VAN DE WEDSTRIJD
In het kader van deze actie, organiseert OCEADE van 01/07/2015 t.e.m. 04/07/2015 een wedstrijd voor alle bezoekers van onze beursstand in Shopping Gent Zuid die een foto nemen in de photobooth. Tijdens deze 4 dagen kunnen er de volgende uren per uur 4 toegangstickets voor Océade gewonnen worden ter waarde van €18,20 per ticket (volwassen tarief voor 4u): tussen 10-11u, 11-12u, 13-14u, 14-15u, 15-16u, 16-17u, 17-18u. De wedstrijd wordt aangekondigd en uitgelegd op de stand zelf.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon met een minimum leeftijd van 18 jaar, met uitzondering van alle personen die direct of indirect meegewerkt hebben aan de realisatie van deze wedstrijd, hun familieleden of medewerkers van OCEADE. Indien de deelnemer niet de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dient deze de voorafgaande, expliciete toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd. OCEADE is gerechtigd deze toestemming te allen tijde op te vragen.

Elke persoon mag 1x meedoen aan de wedstrijd door hun gegevens achter te laten in de urne op de beursstand. De urne wordt na elk uur leeggemaakt om zo iedereen evenveel kansen te geven op het winnen van een prijs. Elke deelnemer is verplicht om zijn gegevens op te geven vooraleer deel te nemen aan de wedstrijd.

BEPALING VAN DE WINNAAR
Tijdens deze actie zijn er achtentwintig winnaars. Om te kunnen winnen, dient de deelnemer op de foto te staan in de photobooth van Océade, aanwezig op de beursstand. Daarna vullen de deelnemers, zij die op de foto staan, een inschrijvingsformulier in per persoon. Ieder uur, zoals aangegeven hierboven, wordt een trekking gehouden. De winnaars worden als volgt bekend gemaakt:

  • Via e-mail
  • Op de Facebookpagina van Océade en Shopping Gent Zuid
  • Op een bord aan de stand zelf

Zij die langskomen op de beursstand om hun prijs, krijgen de 4 gratis kaarten meteen mee. Zij die niet langskomen, krijgen een mail toegestuurd die geldig is voor 4 gratis toegangen. Deze e-mails worden verstuurt in de week van 13/07/2015.

Daarnaast kan er nog een extra prijs gewonnen worden via Facebook nl. een tienbeurtenkaart. Hoe kan men deze winnen? Door een zelfgenomen foto in de photobooth op de Facebookpagina van Océade te plaatsen. Een jury, bestaande uit de eigenaar van Océade, directeur van Océade, marketingverantwoordelijke, HR verantwoordelijke, verantwoordelijke financiën, beslist over de meest originele foto van de ingezonden foto’s op onze Facebookpagina. Via Facebook wordt de gelukkige gecontacteerd en deze wint een tienbeurtenkaart. Bekendmaking van deze winnaar gaat ook door in de week van 13/07/2015.


PRIJZEN
De prijzen, toegekend aan de winnaars, kunnen op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kunnen deze prijzen, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook. De prijzen zijn niet overdraagbaar. OCEADE behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Volgende prijzen zijn voorzien:
 

  • 28 x 4 gratis toegangskaarten volwassen tarief voor 4u (t.w.v. €18,20)
  • 1x een tienbeurtenkaart t.w.v. €112